Tag: srbi

2013 A.D.

U 2013. smo izlazili na ulice, više rekreativno, nego za prave, osnivali smo nove partije, i prepucavali se putem medija. Ideologiju i dalje nismo imali. Novorođenčadima smo prestali da dodjeljujemo matične brojeve, srednje klase i dalje nema, al’ se ne puca, tako da je sve ok. Ukidali su nam bezvizni režim koji na kraju nisu ukinuli. Katalogizovali smo živalj. Doktori su bili nepismeni. Studenti ništa bolji. Opozicije nije bilo.

December 30, 2013 | Napisao | 5 Komentara Više
Izvinite se zbog mene

Izvinite se zbog mene

Izvinite se zbog mene. Izvinite se zbog zločina koji su počinili moji nad njihovima. Izvinite se vi, kad ne mogu ja. Tražite oprost, kad ga ja ne tražim. Nek se crveni cijela Srbija zbog mene, Bosanca iz Republike Srpske. Napravite taj civilizacijski iskorak. Pomirite se sa svijetom u moje ime.

November 18, 2013 | Napisao | 58 Komentara Više

Ko su Srbi?

Srbi su prešli dug put od prvog pominjanja svog imena krajem šestog vijeka pa do danas. Na svom dugom putu između klanja i oranja, kako ga je nazvao akademik dr Milorad Ekmečić, Srbi su mnogo postradali. Sigurno je da su ta stradavanja ostavila velika posljedice na narod, ali istančan osjećaj za dobro i loše, odnosno za ispravno i pogrešno, ostao je netaknut.

November 1, 2012 | Napisao | 19 Komentara Više

Recept za uspjeh

Studenti su se nekada borili za ideale, danas se bore za prenos dva ispita. Nikada nisam čuo ili pročitao da se protestovalo ili insistiralo na uključenju univerziteta u neki međunarodni program za razmjenu studenata. Istina, i sam sam bio student, pa i predstavnik jedne grupe studenata, a nikada se nisam time bavio. U to vrijeme sam naivno vjerovato da je dovoljno da završim fakultet u kratkom roku i sa dobrim ocjenama, ali sam kasnije shvatio da to ipak nije dovoljno. Potrebno je mnogo više.

October 24, 2012 | Napisao | 20 Komentara Više

Ovladavanje sudbinom

Minuta počinje sekundom, sat minutom, dan satom, a sedmica danom. Ovdje gradaciju završavam, pošto nisam potpuno siguran čime tačno započinju mjesec i godina, ali sam siguran da, kako život počinje rođenjem, tako epoha počinje događajem, koji se, opet, rađa iz ideje. Svakakvih je ideja bilo u prošlosti, a jedna od njih, hvaljen bio onaj kome je prvom pala na pamet, ideja je velike srpske države, koja je mijenjala svoj oblik, granice, vladare, preživjela mnogo toga i sad je tu gdje jeste, na pragu jedne nove epohe.

August 16, 2012 | Napisao | 9 Komentara Više

Pomirenost sa sudbinom

Gordi narode slovenski, predefinisan u posljednjih stotinak godina, iznuren ratovima, stradanjem, glađu i neslogom, što kroz svijet tumaraš izgubljen, s vječno ispruženom rukom, spreman da ponizno zahvališ i na najmanjoj uljudnosti, a još spremniji da dočekaš na nož nedostatak saosjećanja ka tvojoj patnji, tvojoj muci, većoj od svih tuđih muka, zastani na tren pred ogledalom i porazmisli dobro o tome što vidiš. Umoran si, gladan, tužan i napušten, no to nije najgore što se o tebi ima reći. Odmore se ljudi, najedu se, oraspolože i nađu sebi druga, ali od jednog nikada ne pobjegnu. Ne mogu pobjeći od sebe, od onoga što jesu, onoga što ih određuje, a glavna je karakterna osobinu našeg naroda, sve mi se čini – pomirenost sa sudbinom.

July 18, 2012 | Napisao | 3 Komentara Više