Biografija

BorisBBoris Bajić je rođen 20.01.1988. godine u Sarajevu. Početkom rata odlazi za Novi Sad, a potom preko Šamca dolazi u Banjaluku. U Banjaluci završava osnovnu školu “Jovan Cvijić” izvanrednim uspjehom i biva nagrađen diplomom “Vuk Stefanović Karadžić”. Školovanje nastavlja u banjolučkoj “Gimnaziji” koju takođe završava odličnim uspjehom, a potom upisuje Ekonomski fakultet u Banjoj Luci.

Tokom studija radi kao demonstrator na predmetima Poslovna informatika, Finansijska i aktuarska matematika i Preduzetnička ekonomija. Diplomira kao prvi i najbolji student generacije sa prosječnom ocjenom 9,69 za šta je nagrađen “Zlatnom plaketom” Univerziteta u Banjoj Luci.

Posjeduje iskustvo u pripremi brojnih kulturno-zabavnih manifestacija, od kojih treba istaći angažman pri organizaciji prvog filmskog festivala u Banjoj Luci – BLIFF09. Pokretač je i suvlasnik internet portala balkanstar.ba.

Od 2011. godine je zaposlen u Službi za aktuarske poslove Agencije za osiguranje Republike Srpske.

Posjeduje licencu ovlašćenog aktuara i ima bogato iskustvo na različitim aktuarskim poslovima.

U akademskoj 2012/13 upisuje postdiplomski studij “Kvantitativne finansije i aktuarstvo” na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, koji trenutno pohađa. U akademskoj 2013/14 primljen je u Školu za ekonomiju i menadžment na Univerzitetu u Tilburgu, u Holandiji, gdje se dodatno usavršavao na polju aktuarstva i ekonomije starenja, s posebnim osvrtom na dizajniranje i ekonomiju penzijskih sistema.

Nikada nije uzimao članstvo, niti je iskazivao simpatije prema bilo kojoj političkoj stranci.

Voli istoriju, književnost i filmsku umjetnost. Aktivno govori engleski i služi se slovenačkim i francuskim jezikom.

Autor je većeg broja kolumni i članaka pretežno ekonomske i društveno-političke tematike. Inspiraciju pronalazi u svakodnevnici.