Autorska prava

Uslovi korišćenja tekstova objavljenih na ovom blogu:

  • Tekstovi objavljeni na ovom blogu, izuzev ako je drugačije navedeno, pripadaju isključivo autoru teksta.
  • Drugi mogu koristiti tekstove objavljene na ovom blogu isključivo uz prethodno dobijenu saglasnost, a koja se podnosi putem elektronske pošte.
  • Tekstove objavljene na ovom blogu drugi mogu, nakon prethodno dobijene saglasnosti, prenositi uz jasno uočljiv link ka originalnom tekstu.
  • Nepoštovanje ovih pravila povlači odgovarajuću građansko-pravnu odgovornost.