Archive for October, 2015

Milićbaši – profil jednog sociopate

Nezvanični vladar Milića, široj javnosti postao je poznat tome što je tu opštinu stavio pod video nadzor, kako bi u svakom trenutku mogao da zna šta stanovnici rade, kuda se kreću i sa kim ćakulaju. Ako na to dodamo još ustaljenu težnju imućnih mediokriteta da im se priznaju nepostojeća intelektualna dostignuća, otjelotvorena u nekoliko tupoumnih škrabotina štampanih u vlastitoj režiji, imamo foto robot jednog visokoprofilisanog sociopate.

October 27, 2015 | Napisao | 4 Komentara Više