Archive for November, 2013

Izvinite se zbog mene

Izvinite se zbog mene

Izvinite se zbog mene. Izvinite se zbog zločina koji su počinili moji nad njihovima. Izvinite se vi, kad ne mogu ja. Tražite oprost, kad ga ja ne tražim. Nek se crveni cijela Srbija zbog mene, Bosanca iz Republike Srpske. Napravite taj civilizacijski iskorak. Pomirite se sa svijetom u moje ime.

November 18, 2013 | Napisao | 58 Komentara Više

Moderni atentati

Potreba da se zatre svaka dublja misao i dalje postoji, samo se sada zadovoljava daleko efikasnije i sofisticiranije. Ukrste se pogledi dva intelektualca, koji to nisu, na primjer jednog dekana, koji nikad nije ni bio, i jednog rektora, koji je davno prestao da bude, klimne se neprimjetno jednom načelniku, namigne dvojici štićenika i sve je gotovo. Možda se umiješa još po koji službenik, jedan ili dva urednika i nekoliko sekretarica. Bez ispaljenog zrna, bez prolivene krvi, stvar je rješena. Jedna je misao ugušena, jedan je glas utišan, jedan je plamen ugašen, samo leš ostaje. Živi leš do duše, ali i dalje leš.

November 6, 2013 | Napisao | 5 Komentara Više