Archive for December, 2012

Otvoreno pismo kardinalu Puljiću, šifra: Kačavenda

Kontemplirajući o svemu tome, došao sam do zaključka da je gospodin Kačavenda mogao skupiti najveći broj bodova na toj listi isključivo ukoliko se boduju kvadrati stambenih i poslovnih objekata u posjedu istog, kao i gola činjenica da nikada zvanično nije bio procesuiran pred bilo kojim sudom, što je, imajući u vidu njegovu biografiju, zaista hvale vrijedan podvig.

December 7, 2012 | Napisao | 16 Komentara Više