Uslovi komentarisanja

Suštinski, vjerujem u demokratiju, ali u određenim okvirima i unaprijed definisanim uslovima, tako da ću svoje shvatanje demokratije prenijeti i na ovaj blog, odnosno na Uslove komentarisanja koje upravo čitate.

Komentarisanje je omogućeno svim posjetiocima, bez obzira na to da li su registrovani ili ne. Svi komentari koji ne sadrže vrijeđanje, psovke i bilo kakav govor mržnje biće sačuvani, bez obzira na to da li je posjetilac potpisan ili ne, kao i što će svi komentari koji sadrže gore navedeno biti obrisani.

Sva obraćanja autoru putem komentara, kao i iznošenje bilo kakvih informacija ili sudova o istom, biće sačuvana ako i samo ako je posjetilac potpisan u komentaru koji ostavlja. Anonimni komentari koji se odnose na privatni život autora biće obrisani.

Autor ovog bloga prihvata sve kritike i sugestije posjetilaca, naročito one koje se odnose na gramatičke, tehničke i druge greške koje čitalac pronađe u tekstu, te će greške biti odmah ispravljene, a kako za postojanjem takvog komentara više nema potrebe, isti će biti obrisan.

Komentari objavljeni na ovom blogu ne odražavaju nužno stav autora bloga, tako da isti ne snosi odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova komentarisanja.