Diplomirani crkvenjaci

July 27, 2012 | Napisao | 3 Komentara Više

Pripadam mlađoj generaciji ekonomista, naime diplomirao sam akademske 2009/2010. godine, tako da sam često u prilici da čujem prijatnu vijest kako je neko od koleginica i kolega iz studentskih dana uspješno odbranio svoj diplomski rad i postao – diplomirani ekonomista. Novopečeni ekonomisti tu vijest najčešće objave putem fejsbuka ili tvitera jednim kratkim i jasnim statusom: „…od danas dipl. ecc.”

Inače, već kao student, a naročito u periodu po okončanju studija, u svojoj skromnoj profesionalnoj karijeri često susrećem mnoge diplomirane ekonomiste i obično se razgovor završava razmjenom vizit kartica. Moram naglasiti da je veći broj tih sagovornika na istaknutim pozicijama u preduzećima u kojim su zaposleni, što je naznačeno na vizit karti koju primim na rastanku. Pored imena i pozicije u firmi, ponosno stoji titula mojih sagovornika, različitim fontovima i bojama napisano jedno prepoznatljivo: „dipl. ecc.”

Jedan broj domaćih ekonomista odluči da se posveti naučnom radu, te zasniva radni odnos na visokoškolskim ustanovama širom regiona, tako da na ekonomskim fakultetima imate priliku susresti veliki broj magistara i doktora ekonomskih nauka. Neki od njih takođe posjeduju vizit kartice, ali i objavljene naučne radove štampane i distribuirane u nemalom broju primjeraka na kojima ispred imena ponosno stoji jedno „dr ecc.”

Pored toga, često ekonomisti daju izjave za medije, pišu kolumne, pojavljuju se na raznoraznim spiskovima kao članovi upravnih ili nadzornih odbora i tome slično i najčešće su za širu čitalačku ili slušalačku publiku predstavljeni kao „dipl/mr/dr ecc.”

Inače, skraćenica „ecc” potiče od latinske riječi „ecclesia”, što u prevodu znači – crkva. Shodno tome, titulom „dipl. ecc” okitiće se jedan diplomirani crkvenjak, dok će titulu „dr ecc. – doctor ecclesiae“, posthumno Rimokatolička crkva dodijeliti istaknutim propovjednicima kakav je bio Sv. Jovan Zlatousti. Ne, nismo okruženi velikim brojem crkvenjaka, niti crkveni oci predaju grupu ekonomskih predmeta na našim fakultetima. Radi se o rasprostranjenoj grešci koja se ustalila kod našeg naroda u tolikoj mjeri da ostaje neprimjećena na brojim zvaničnim dokumentima ili naučnim radovima.

Ja imam običaj da se potpišem kao „dipl. ek.“ i znam da nisam pogriješio, a ukoliko želim da zvučim „proevropski“ onda stavim „dipl. oec.“ od grčke riječi „oeconomicus” što bi u modernom prevodu značilo – ekonomija. Kada se radi o magistru ili doktoru ekonomskih nauka jasno da su skraćenice za titulu „mr ek.“ i „dr ek.“ (malim slovom i bez tačaka), dok su na latinskom „Mr. oec.“ i „Dr. oec.“ (da, velikim slovom i sa tačkom, ovaj put). U engleskom govornom području rasprostranjen je veliki broj skraćenica, izazvan time što su prestižni univerziteti željeli da odrede svoje skraćanice. Danas se na postdiplomskom studiju stiče titula „mastera“, pa preovlađuju skraćenice „MSc.Oec” ili „MA in Economics”, a najpopularnija skraćenica za doktora ekonomskih nauka je „Ph.D.oec.“

Elem, kolege drage, još jedno skretanje pažnje na činjenicu da nista crkvenjaci, nego ekonomisti, ili se bar tako predstavljate.

Tags: , , , ,

Category: Ekonomija, Ostalo