Tag: Vlada RS

Televisa presenta: Pala Vlada

Neko se mudar dosjetio da zapakuje ostavku pod pad, rotaciju pod smjenu, stagnaciju pod nedostatak impulsa i eto ti nove razonode za masu, nešto da se žvaće, preživa i na kraju, onako nesvareno, proguta. S obzirom na složen princip funkcionisanja digestivnog trakta, još će mnogo epizoda „Sulejmana“ biti emitovano prije nego što taj isti narod shvati da ne može da svari ono što je u trenucima proleterskog zanosa sa užitkom pokusao.

February 28, 2013 | Napisao | Ostavi komentar Više