Tag: Izjava

Slučaj pacijentkinje R.S.

Gospođice Srpska, liječim Vas već desetu godinu, upoznat sam sa svim vašim problemima, od paranoje “da hoće da Vas ukinu” do teškog oblika depresije u koju Vas bacaju izvještaji Statističkog zavoda i Biroa za zapošljavanje. Nemoguće je da mi je nešto promaklo – zbunjeno će doktor prelistavajući bilješke po drugi put.

Radi se o nečemu novom doktore – smireno će pacijentica, gledajući u portret Sigmunda Frojda koji je krasio zid ordinacije, zajedno sa doktorovom diplomom – mislim da patim od krize identiteta.

May 12, 2013 | Napisao | 9 Komentara Više