Tag: poopštavanje

Moderni atentati

Potreba da se zatre svaka dublja misao i dalje postoji, samo se sada zadovoljava daleko efikasnije i sofisticiranije. Ukrste se pogledi dva intelektualca, koji to nisu, na primjer jednog dekana, koji nikad nije ni bio, i jednog rektora, koji je davno prestao da bude, klimne se neprimjetno jednom načelniku, namigne dvojici štićenika i sve je gotovo. Možda se umiješa još po koji službenik, jedan ili dva urednika i nekoliko sekretarica. Bez ispaljenog zrna, bez prolivene krvi, stvar je rješena. Jedna je misao ugušena, jedan je glas utišan, jedan je plamen ugašen, samo leš ostaje. Živi leš do duše, ali i dalje leš.

November 6, 2013 | Napisao | 5 Komentara Više