Posts tagged Miroslav Lazanski

Lazanski, Željka i produženje životnog vijeka

Za vrijeme jednog od reklamnih blokova u režiji samog voditelja, Lazanski, prisjećajući se davnih vremena dok su gospod Bog i Milorad Dodik stvarali svijet, konstatuje kako je, između ostalog: „…zahvaljujući reformama SNSD-a, za vrijeme desetogodišnje vladavine, životni vijek stanovništva povećan sa 68 na 72 godine“, sa čim se premijerka Cvijanović nedvosmisleno složila, konstatujući da je to postignuto „određenim mjerama“, a i dalje se pozivajući na „neumoljive statističke podatke koji svjedoče o tome“.

Prosječan životni vijek stanovništva je, a na sreću građana Republike Srpske, jedna kategorija relativno neosjetljiva na aktuelnu politiku i tekuće reforme; naravno, sa izuzetkom diktatorskih režima u kojima vlast neposredno interveniše na život građana ili jednog dijela građanstva.

Pročitaj